सोमवार, साउन ७, २०८१

विज्ञापन

हाम्रो साथ विज्ञापन गर्नुहोस्
कृपया हाम्रो व्यवस्थापन टोलीसँग परामर्श र विज्ञापनको मूल्य, साइज र स्थान निर्धारणको बारेमा उद्धरण सोध्नुहोस्।

दिएको टेलिफोन नम्बर तथा सम्बन्धित ठेगानामा बिज्ञापनको लागि सम्पर्क गर्नुहोला ।
फोन नम्बर: ९८४८६५५८७१, ९८०१८४६६०७
वा तलको लिन्कबाट सम्पर्क गर्नुहोला:

Facebook Page https://www.facebook.com/teshrodhurba/